top of page

ANBI

An ANBI is an institution aimed at public benefit. An institution can only be an ANBI if it is at least 90% committed to public benefit. To be designated as an ANBI, an institution must meet a number of conditions set by the Tax Authorities.

The Shri Sanatan Dharm Amsterdam Foundation (the foundation that manages the Radha Krishna Mandir) has registered as an ANBI with the tax authorities. This brings certain benefits and obligations.

Advantages

Having an ANBI status brings certain advantages for both the institution and the donors and volunteers.

Do you ever give money (donation) or goods to a charity or institution? Or do you do volunteer work, but are you not reimbursed for your costs? Or do you not need any compensation? Then you make a donation. You may be able to claim a deduction for this in your income tax return. Whether you may deduct a donation depends on the institution to which you make the donation and how you make the donation. For more information about this, please refer to the websitetax authorities.

  • Volunteers who work for an ANBI do so under certain conditionsgift to an ANBI.

  • Donorsfrom an ANBI they are allowedgifts deduct from income or corporate tax.

  • To be eligible for the deduction of periodic donations, the donor and the ANBI must:record the gift in an agreement.

In addition, an ANBI institution does not pay inheritance tax or gift tax for inheritances and donations that the institution uses for the public interest. And if an ANBI itself makes donations in the general interest, the recipient does not have to pay gift tax.

Obligations

To maintain its ANBI status, an institution must meet certain requirements. General requirements, for example that the institution is not for profit, administrative obligations and also publication obligations. You will find that information below:

De naam van de instelling

Stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam (SSDA)

Contactgegevens van de instelling

Saaftingestraat 310 

1069 BW Amsterdam-Osdorp

Tel: 020 – 667 36 68

E-mail: info@radhakrishnamandir.nl

Namen en functies van de bestuurders

Voorzitter: Pt. S. Paragh

Penningmeester: Dhr. S. Sardjoe

Secretaris: Dhr. S.K. Sardjoe

Een financiële verantwoording

* SSDA Balans, Staat van Baten en Lasten en toelichting: 2021

* SSDA Balans, Staat van Baten en Lasten en toelichting: 2022

De naam waaronder de instelling bij het publiek bekend is

Radha Krishna Mandir Amsterdam

Doelstelling van de instelling

Het doel van de stichting is het bevorderen van het Hindoeïsme in

Nederland volgens de principes en uitgangspunten van de Sanatan

Dharm.

Beloningsbeleid

Bestuurders worden niet beloond uit hoofde van hun functie.

Het RSIN nummer

816051082 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer)

Hoofdlijnen van het beleidsplande titel...

- Verbeteren en vernieuwen van de operationele activiteiten (zondagdiensten, feestdagen).

- Vernieuwen van de professionele uitstraling, waaronder de website.

- Financiële duurzaamheid, waardoor de Mandir tot in de loop der jaren haar activiteiten zal kunnen blijven uitvoeren.

- Vergroten van de participatie van jongeren bij de Mandir en het overdragen van kennis.

- Renoveren en verduurzaming van het gebouw.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Volgt binnenkort.

bottom of page