top of page

Algemeen

De stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam(SSDA) gaat uit van de spirituele behoefte van 

Deze behoefte wil zij vervullen door:

  • Kennis over het Hindoeїsme uit te dragen aan de samenleving.

  • Ervaringen met het Hindoeїsme uit te wisselen in de vorm van satsangs (bijeenkomsten).

  • Een tempel te bieden aan hen die het Hindoeїsme praktiseren.

  • Een rol te spelen bij de opvoeding van jongeren door middel van voorlichting en cursussen over de Hindoe-Religie in de context van de Nederlandse samenleving.

  • Disseminatie van informatie gerelateerd aan spiritualiteit.

Afgelopen jaren heeft de mandir op verschilllende manieren dit uitgedragen. Elke zondag worden er diensten georganiseerd en op hoogtijdagen (Shivratri, Navratri, Shri Krishna Janamasthmi etc.) worden er feestdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt er mogelijkheid gegeven voor het offeren van prashad, meedoen met liederen (bhajans) en het beluisteren van khata's (verhalen uit de oude geschriften). Daarnaast is de mandir al enige tijd hindilessen en speciale jongerendagen aan het faciliteren.

Geschiedenis

In de jaren zeventig kwamen veel Hindoestanen naar Nederland. De Hindoestanen in Amsterdam en omstreken hadden na hun komst in Nederland de behoefte aan religieuze en culturele samenkomsten. Zij waren van oudsher gewend aan dergelijke bijeenkomsten. De religie vormt het belangerijkste aspect van de Hindoe cultuur omdat de geestelijke waarden belangerijk zijn voor de Hindoes. Naast het voorzien in de spirituele behoefte, versterkt een religieuze bijeenkomst de onderlinge geestelijke en sociale band.

 

In 1984 zijn vijf plaatselijke organisaties in Amsterdam een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam SSDA (Shri Sanatan Dharm Amsterdam). Het doel was een Hindoe tempel op te richten waarmee een concrete bijdrage kon worden geleverd aan de integratie van de Hindoestanen in Nederland met behoud van eigen identiteit. De SSDA kreeg voor het uitvoeren van bovengenoemd doel de beschikking over een ruimte aan de Rustenburgerstraat nummer 25 te Amsterdam.

 

Van de vijf plaatselijke organisaties was er eind 1985 maar een in stand gebleven en er werd besloten om een nieuw bestuur te vormen met ook personen van buitenaf. Met het nieuw gevormde bestuur werden er religieuze en culturele bijeenkomsten georganiseerd, waarbij gemiddeld per jaar 12.000 bezoekers kwamen. De rechtbank te Amsterdam bepaalde op 21 maart 1997 (bij vonnis in kortgeding aangespannen door de eigenaar) dat het pand aan de Rustenburgerstraat 25 een week later diende te worden ontruimd. Het verwijderen van de religieuze beelden uit de tempel ging gepaard met veel emoties bij de trouwe bezoekers en bestuurders van de tempel.

 

Het bestuur van de SSDA kwam in 1997 in contact met het stadsdeel Osdorp. Het stadsdeel Osdorp wees op de mogelijkheid om een stuk grond in erfpacht te verkrijgen. Er volgde een gesprek met de lokale wethouder van Stadsdeel Osdorp en het bestuur van SSDA. Na vele correspondenties en gesprekken tussen grondzaken van stadsdeel Osdorp en het bestuur van SSDA kreeg het bestuur van SSDA de toezegging voor het verwerven van een stuk grond in erfpacht ter grootte van 400 vierkante meter. Deze omvang was net voldoende voor de bouw van een Hindoe tempel.

 

Door het bestuur van SSDA werd op 10 december 1997 bij het dagelijkse bestuur van het stadsdeel Osdorp een verzoek tot het verkrijgen van een perceel in erfpacht ingediend. Dit betrof een perceel, gelegen op de hoek Saaftingestraat en Valkenisseweg. Het verzoek werd ingewilligd en het bestuur kon met de voorbereidingen beginnen.

 

Sedert de invoering van de wet scheiding van kerk en staat (grondwetsherziening 1948 ingevoerd door de staatsman Thorbecke) is het niet mogelijk om met financiele steun van de overheid een tempel te bouwen. Dit hield in dat SSDA niet kon rekenen op enige vorm van subsidie van de overheid. De bouw van de RADHA KRISHNA MANDIR is gefinancieerd uit eigen middelen. 

Bouw Radha Krishna Mandir

Op maandag 19 Juli 1999, werd het startsein gegeven voor de bouw van de tempel Radha Krishna Mandir. Deze tempel is de eerste karakteristieke Hindoe mandir in Nederland. Dit gebeurde doormiddel van een gebedsdienst en het slaan van de eerste paal. De mandir werd voor een ieder toegankelijk vanaf maart 2000. De multiculturele stad Amsterdam werd door de mandir met een belangerijk cultuur product verrijkt. De mandir biedt een locatie voor rust, vrede en spiritule bezinning. Bij miljoenen Hindoes in het buitenland is Amsterdam Osdorp bekend geworden door deze mandir.  

 

De stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam heeft bij de bouw van de Radha Krishna Mandir aan alle wettelijke vereisten voldaan.

 

Later werd er een deel aangebouwd om te voorzien als eetruimte en extra ruimte voor bezoekers tijdens de dienst. Vanaf 2016 is er begonnen met een renovatie van de mandir waarbij de meest bijzondere vernieuwing de nieuwe koepels op het dak zijn. Deze geven de mandir een mooie uitstraling naar buiten als kenmerk voor een hindu tempel.

bottom of page