top of page

Over de Mandir

De Radha Krishna Mandir Amsterdam zorgt in het bijzonder voor het overbrengen van kennis door middel van Parvachan (lezingen), onderwijs in Hindi, voorlichting aan leerlingen van basisscholen, middelbare scholen, en ook studenten (MBO, HBO & WO), het organiseren van meerdaagse gebedsdiensten, de vaste zondagdiensten en de zorg tot aan huis.

 

De boodschap van deze activiteiten is kernachtig vervat in het doel van de Stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam waar de Radha Krishna Mandir Amsterdam onderdeel van uitmaakt, om door de toepassing van de Sanatan Dharma te komen tot een spiritueel en gelukkig mens, die tenslotte wordt opgenomen in het hiernamaals, in het Rijk van de Schepper van leven en materie.

Financiële Verantwoording:

* Balans en de staat van baten en lasten met toelichting: 2021

* Balans en de staat van baten en lasten met toelichting: 2022

Mogelijkheden
Diensten

De mandir heeft wekelijkse zondagdiensten en feestdagen door het jaar heen. Daarnaast verzorgt de mandir ramayanlessen, hindilessen en speciale dagen voor jongeren.

Ruimte

De mandirruimte wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de wekelijkse mandirdiensten en feestdagen. Maar indien u zelf een dienst wil organiseren (een of meerdaagse yagh, huwelijksritueel, etc.) is dat ook mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen via het formulier op de contactpagina

Voorlichting

De mandir hecht veel waarde aan het overbrengen van kennis en haar activiteiten in de Nederlandse maatschappij. Daarom is het mogelijk om op afspraak een voorlichting (schoolbezoek) te organiseren. Stuur een bericht via de contactpagina.

bottom of page