top of page

Manifestaties van Durga Ma

Gedurende het Navratri-festival wordt er iedere avond een andere manifestatie van Durga Mata, de Oerkracht der Natuur, vereerd. Het Navratri-festival zelf is weer onder te verdelen in 3 fases. In de eerste 3 dagen wordt Shakti vereerd in Haar krachtige, vernietigende vorm. Deze eerste fase symboliseert de fase van onwetendheid. Door het bidden tot Shakti zal een ieder in staat worden gesteld om zijn of haar onwetendheid te vernietigen. Het innerlijke wordt dus gereinigd en gestabiliseerd. De tweede periode symboliseert de fase van Hartstocht. Dit wordt vertegenwoordigd door Maha Lakshmi Mata, in Haar onderhoudende vorm, die geluk, voorspoed en harmonie brengt in het gezin. Tijdens de laatste 3 dagen wordt Maha Sarasvati vereerd, de Brenger van de Ware Wijsheid. Na de tweede fase voltooid te hebben, is de persoon klaar om het ware licht der kennis te ontvangen. Deze laatste fase staat in het teken van de geaardheid Goedheid.

Op de eerste dag wordt onder meer de manifestatie van Shailputri vereerd. Zij staat symbool voor standvastigheid en tevredenheid. Meditatie op dit aspect heeft als doel jezelf te beschermen voor overdaad en overconsumptie. We leven in een competitieve wereld waarin materieel succes een belangrijk doel is. Het geeft status maar ook persoonlijk geluk. Dit legt een zware druk op mensen. Met als gevolg frustraties, faalangst en dergelijke. Shailputri leert ons tevreden te zijn met wat we hebben en wie we zijn.

De tweede dag van Navratri is gewijd aan Devi Brahmacharini. Devi Brahmacharini is degene die de mens helpt bij het leiden van een leven vol met Devotie en Toewijding. Zij vernietigt de onwetendheid in de devoot en bevordert de wijsheid en spiritualiteit. Zij stabiliseert dus het innerlijke van de devoot.

De laatste dag van de eerste fase van de Navratri is gewijd aan Chandraghanta. Zij staat symbool voor de zelfreflectie. Zelfreflectie stelt ons in staat om tot zelfinzicht te komen. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor zelfreiniging, het vernietigen van het negatieve in jezelf, daardoor kunnen we het positieve in ons opnemen.

Op de 4e dag vereren we Kushmanda Devi. Zij voedt en onderhoudt de devoot in zijn/haar verheven kwaliteiten die gedurende de meditatie van de voorgaande dagen zijn verworven. Kushmanda Devi zegent de devoot en geeft daardoor kracht voor de spirituele groei.

De 5e dag staat in het teken van verering van Skanda Mata. Zij vernietigt de pijn en het lijden dat wordt veroorzaakt door onze gehechtheid aan het aardse bestaan. Bidden tot haar stelt de devoot ertoe in staat om de kunst en schoonheid van de natuur te erkennen en ervaren. Schoonheid die ons onze zorgen doet vergeten en die ons bewust maakt van relativiteit in de schepping. Iets waardoor we onze zorgen niet meer als primair beschouwen, maar ook oog krijgen voor anderen.

Op de 6e dag van Navratri wordt Devi Katijajani (spreek uit als: Ka-tji-ja-janni) vereerd. Zij staat symbool voor het huiselijk geluk. Meditatie tot haar heeft een positief effect op het geluk tussen de devoot en zijn/haar naasten. Net zoals we ons met Divali reinigen, zo proberen we vandaag alle kwade gedachten en slechte intenties los te laten. Hierdoor ontwikkel je eigenschappen als behulpzaamheid, solidariteit en vrijgevigheid.

Op de 7e dag wordt Kalaratri vereerd, het regenerende aspect van Shakti. Op deze dag staat het scheppende aspect centraal. Kalaratri vernietigt de demonen, het slechte en al het negatieve in de wereld en in het individu om plaats te maken voor het nieuwe, schone en zuivere. Zij brengt orde in de chaos die wij zelf teweeg gebracht hebben.

Op de 8e dag vereren we Maha Gauri, de belichaming van de Veda’s en alle andere heilige geschriften. Zij is het gesproken en het geschreven woord en elke letter van het alfabet. Zij biedt ons de kracht die nodig is om deze geschriften te kunnen begrijpen en om ze toe te kunnen passen in ons leven. Hierdoor worden wij in staat gesteld om het juiste te kunnen doen. Daarnaast opent de Adi Shakti voor de toegewijde de poort naar het oneindige bewustzijn. Door meditatie, gebed en offers gedurende de Navratri is de toegewijde nu voldoende geconditioneerd voor hogere wijsheid en een hoger bewustzijn. De afgelopen dagen hebben we het Goddelijk aspect in de vorm van Durga Mata aanbeden in de vele manifestaties. Maar als we in het hogere bewustzijn komen transcendeert Zijzelf met al haar aspecten tot Haar transcendente vorm, het pure bewustzijn. Hiermee wordt het Navratri-festival afgesloten

De laatste dag van Navratri is gewijd aan Siddhidatri, in deze manifestatie belichaamt Durga Mata het pure bewustzijn. Op deze dag zal Siddhidatri haar devoten zegenen met wijsheid en bewustwording.

Dit maal duurde het Navratri-festival 8 nachten ipv de gebruikelijke 9. De reden hiervoor is de Nakshatra, de stand van de maan binnen de Vedische astrologie.

bottom of page