top of page

Obstakels voor spirituele groei (tijdens Navratri)

Tijdens Navratri vereren we Bhagvaan in de vorm van Adi Shakti, de Oermoeder van het heelal. Maar deze periode is ook een kans om spiritueel te groeien. Er zijn verschillende innerlijke obstakels die overwonnen moeten worden om zo onze spirituele groei te kunnen bewerkstelligen.

Het eerste obstakel dat overwonnen dient te worden is Kama, Verlangen. Kama ontstaat door het verlangen om de leegte in onszelf te vullen. Een verlangen naar meer en meer, zonder na te denken over de consequenties. Kama kan overwonnen worden door het gevoel van zelfbesef en door meditatie. Deze leiden tot een eerlijke zelfanalyse over de leegte in onszelf en tot een beter besef van de consequenties van Verlangen.

Op dag 2 van Navratri hebben we te maken met Krodha, Woede. Krodha sluit de deuren naar de Dharma, het zorgt er namelijk voor dat een mens niet meer helder kan nadenken en handelen. Hierdoor worden er verkeerde beslissingen genomen. Krodha kan overwonnen worden door vergiffenis en acceptatie. Dit leidt tot innerlijke rust en zorgt ervoor dat men niet meer beheerst wordt door de woede.

Mad, oftewel emotionele afhankelijkheid, staat centraal op de derde dag van Navratri. Mad kan op verschillende manieren plaatsvinden, men kan bijvoorbeeld te vol van zichzelf zijn of zichzelf volkomen verliezen in een situatie. Mad is een lastig obstakel om te overwinnen. Het is hierbij belangrijk om bewust te worden van je eigen zwaktes en proberen om niet daaraan toe te geven. Het draait om de innerlijke balans. Op deze manier kan er bewust gehandeld worden en wordt men niet meegesleept door emoties van zichzelf of van een ander.

Het vierde obstakel dat overwonnen dient te worden is Lobha, Hebzucht. Dit obstakel hangt nauw samen met Kama, Verlangen. Echter zijn het wel twee aparte begrippen die niet hetzelfde betekenen. Lobha gaat uit van materiele zaken, men wil steeds meer hebben omdat hij er van uitgaat dat er straks niet genoeg is. Dit kan leiden tot een minderwaardigheidsgevoel en tot een gebrekkig besef van waarde. De stap om over hebzucht te komen, is door te beseffen dat alles op deze wereld tijdelijk is. Niets is permanent, hebzucht kan daarom nooit een einde hebben. Door dit te beseffen zorgt men voor innerlijke rust en tevredenheid.

Op dag 5 van Navratri staat het obstakel Moha centraal, Zelfbedrog. Men houdt zich soms voor de gek vanwege verschillende (vaak emotionele) redenen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Koning Dhritrashtra die de zonden van zijn zoon Duryodhan door de vingers zag uit angst om hem te verliezen. De enige weg om Moha te overwinnen is door eerlijk te zijn in je leven. Deze voortdurende confrontatie met eerlijkheid kan eng zijn maar er zijn drie dingen die hierbij kunnen helpen. 1. Vertrouw dat het Goddelijke aspect ook in jouwzelf aanwezig is. 2. Vertrouw er op dat jij een onderdeel bent van Bhagwaan Zelf. 3. Vertrouw er tentslotte op dat jij hierdoor in staat bent alle obstakels en zwaktes in je leven te overwinnen.

Vandaag is het de zesde dag van Navrati, de dag waarop we het obstakel Irsha, Jaloezie, behandelen. Jaloezie is onder te verdelen in drie categorieën: geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk. Geestelijke jaloezie houdt in dat men er niet tegen kan als een ander iets goeds overkomt. Dit heeft een nadelig effect op het lichaam, jaloezie kan leiden tot pijn en fysiek ongemak. Ten slotte heeft jaloezie ook een nadelige werking op de maatschappij, jaloezie zorgt namelijk voor verdeeldheid en vijandigheid. Door een ander oprecht wat te gunnen en door oprecht te geven kan jaloezie bestreden worden.

Dvesh, haat, is het obstakel dat op de zevende dag van Navratri overwonnen dient te worden. Net als Irsha heeft Dvesh effect op drie verschillende niveaus: fysiek, mentaal en spiritueel. Het fysieke effect is dat haat ervoor zorgt dat het lichaam strak staat van de spanning. Haat kost energie en zuigt je lichaam langzaam leeg. Het mentale effect is dat haat er toe leidt dat men niet kan genieten van zijn geluk, je bent teveel bezig met de andere persoon, daardoor vergeet je je eigen leven te leiden. En tot slot spiritueel gezien is haat niet het tegenovergestelde van liefde. Haat sluit liefde niet uit. De manier om haat te overwinnen is door jezelf los te zien van datgene wat/wie je haat en te focussen op je eigen leven.

Op dag 8 van Navratri is Jalan, Misgunning, het obstakel dat in de weg staat op het pad van spirituele groei. Jalan wordt vaak gezien als jaloezie, maar dat is niet helemaal juist, Jalan is namelijk het gevolg van jaloezie. Jalan is een combinatie van verschillende factoren waaronder jaloezie en haat. Men wil niet dat de ander iets goeds overkomt en gunt de anders in sommige gevallen zelfs iets slecht toe. Jalan kan overwonnen worden door te herkennen waarom je iemand iets mis gunt en daar vervolgens wat aan te doen. Mededogen voor je medemens speelt hierbij een belangrijke rol.

Er is nog een laatste obstakel die in de weg staat, namelijk Ahankara, Arrogantie. Ahankara wordt gezien als de bron van alle andere negatieve eigenschappen. Ahankara zorgt ervoor dat mensen anderen als minderwaardig aanschouwen en zichzelf boven hun plaatsen. Om dit te veranderen dient men in te zien dat iedereen één is met Bhagwaan en Bhagwaan is één met iedereen. Niemand is dus hoger of lager dan de ander. Door dit in te zien wordt de bron van alle negativiteit aangepakt.


bottom of page