top of page

Purusartha

Binnen de Vedische Literatuur wordt er uitvoerig geschreven over de Purusartha. In het bijzonder worden 4 doelen aangehaald die centraal staan in het leven: Dharma, Artha, Kaama en Moksha. Deze 4 doelen worden samen de Purusartha genoemd. Maar wat houden zij in en waarvoor dienen ze?


Dharma

Dharma heeft verschillende betekenissen, een eenduidig en volledige beschrijving is niet in een paar zinnen samen te vatten. Maar vrij vertaald omvat Dharma de universele wetten en orde die onder andere de morele waarden en verplichtingen van ieder wezen beschrijven. Het volgen van de Dharma zal leiden tot een tevreden en voorspoedig leven. Shri Rama was een van de meest bekende volgers van de Dharma en heeft door zijn handelen als mens laten zien hoe iedereen een Dharmatma (volger van de Dharma) kan zijn. Het doel van een mens is om te zorgen voor een positieve invloed op de wereld en dus voor een positieve Dharma!


Artha

Het concept Artha kan men vrij vertalen als alle bronnen en activiteiten die ons voorzien in onze (eerste) levensbehoeften. Artha wordt vaak gezien als het naleven van materiële welvaart maar dat is slechts een onderdeel ervan. Artha omvat ook spirituele rijkdom, het naleven van een gezonde levensstijl en het dragen van verantwoordelijkheid richting anderen. Het doel van Artha is om bronnen te vinden en deze op een dusdanige manier in te zetten waardoor men in staat is om op een eerlijke manier te leven. Het naleven van de Dharma mag zeker niet uit het oog verloren worden!

Kaama

Kaama is het derde hoofddoel wat we behandelen. Kaama wordt vaak vertaald als Verlangen, maar in dit geval kan men Kaama ook in een breder concept plaatsen: Liefde en Plezier. Kaama is een belangrijke bron voor de ziel, immers een leven zonder liefde en emotie is hol en leeg. Kaama zorgt ervoor dat men verlangt naar spirituele groei, naar genegenheid in de vorm van Dharma en dat men voor elkaar zorgt en elkaar beschermt. Daarnaast zorgt Kaama ook voor de passie en creativiteit, wat er weer voor zorgt dat het leven niet leeg is. Angst wordt gezien als de vijand van Kaama, angst om te verliezen wat je hebt zorgt ervoor dat men geobsedeerd erdoor raakt. Ook zorgt angst er voor dat men stopt met het naleven van hun verlangen, omdat ze bang zijn dat hun doel, passie, of wens niet bereikt wordt. Kaama is dus een belangrijk onderdeel in het leven, mits een persoon zichzelf onder controle heeft en niet zijn verlangen de overhand geeft.

Moksha

Moksha (Verlossing) is de gemoedstoestand waarin een wezen zich bevindt als hij/zij alles loslaat op aarde en alleen de ziel overblijft. Het zorgt ervoor dat men zich kan onttrekken aan de constante cyclus van leven, dood en wedergeboorte (Saṃsāra). Mocht Moksha bereikt worden dan leidt dat er toe dat een wezen zich volkomen loslaat van de wereld en één wordt met het Goddelijke, Paramatma. Dit is het hoogste doel wat een ieder kan nastreven en Moksha wordt daarom gezien als de perfecte staat waarin een wezen zich kan bevinden. In deze gemoedstoestand zijn er geen emoties meer zoals verdriet of pijn, er is alleen nog maar rust, vrede en eeuwig geluk.


Hierbij sluiten we onze posts af over de hoofddoelen die volgens de Vedische literatuur centraal staan in het leven. We hopen dat iedereen meer te weten is gekomen over de Purusartha en dat de opgedane kennis toegepast kan worden in het dagelijks leven


bottom of page