top of page

Navratri en achtergrond Durga Mata

Het Sanskriet woord "Navratri" (नवरात्रि) betekent negen nachten. "Nav" (नव) betekent negen en "Ratri" (रात्रि) betekent nachten. Tijdens Navratri wordt Durga Mata vereerd om obstakels te verwijderen en om angst, ziekte en negativiteit te elimineren.

Durga betekent: “zij die moeilijk benaderbaar is” of de “ontoegankelijke”. Ze is de belichaming van de woede van de goden. Durga is een incarnatie van Parvati en belichaamt de afschrikwekkende kant van de zachtaardige Parvati. Durga kwam niet als baby maar volgroeid, als volwassene, ter wereld, klaar om de strijd met demonen aan te gaan.

Durga is de samenvloeiing van de krachten van Maha Kaali (zij geeft ons de kracht om adharma te vernietigen in ons en buiten ons, zodat wij de Dharma kunnen onderhouden en beschermen), de schoonheid van Maha Lakshmi (de Devi van Voorspoed en Geluk) en de intelligentie van Maha Sarasvati (de Devi van de wijsheid).

Elk van deze drie hoofdvormen (Maha Kaali, Maha Lakshmi en Maha Sarasvati) heeft weer drie sub vormen, die samen de negen aspecten van Shakti Mata (de bron van alle energie) zijn. En elke dag staat een ander aspect van Durga Mata centraal. In de eerste drie dagen vereren we namelijk de kracht van vernietiging, hiermee willen we onze negatieve neigingen en slechte eigenschappen vernietigen. Bij de volgende drie dagen vereren we de kracht van welvaart en spirituele rijkdom. Zodat we het positieve kunnen aantrekken en zuivere eigenschappen verwerven. De laatste drie dagen vereren we de onderwijzende kracht. Hiermee zuiveren we ons en ontvangen we kennis om deze zuiverheid te behouden.

De negen manifestaties van Durga Mata zijn:

  1. Shailputri (wat letterlijk dochter van de berg Himalaya betekent; shail=berg en putri= dochter). Ze wordt zittend op een stier met een lotus en drietand in haar hand afgebeeld.

  2. Brahmacharini: de kuise, de reine. Zij wordt met een rozenkrans in haar rechterhand en een waterkruik in haar linkerhand afgebeeld.

  3. Chandraghanta (chandra = maan, ghanta= bel). Ze heeft een halve maan in de vorm van een bel in haar voorhoofd en wordt daarom Chandraghanta genoemd. Ze wordt zittend op een leeuw, met tien handen vol met wapens en drie ogen afgebeeld.

  4. Kushmanda: haar naam betekent stichter van het universum. Ze wordt ook zittend op een leeuw, met soms 8 of 10 handen afgebeeld met allerlei attributen daarin.

  5. Skanda Mata: moeder van Skanda of Karttikeya Bhagvaan. Ze wordt afgebeeld met vier armen en drie ogen, in haar rechterhand houdt ze haar kind Skanda en een lotusbloem vast.

  6. Katyayani: dochter van rishi Katyayana, zijn wens om Devi Mata als zijn dochter te krijgen is door ascese in vervulling gegaan. Ze wordt zittend op een leeuw met vier armen afgebeeld. Ze heeft ook een angstaanjagende verschijning, met losse haren, 3 ogen en 18 armen en in elke hand een wapen, afgebeeld.

  7. Kalaratri (zo zwart als de nacht; ratri= nacht kal= de tijd van de dood). Ze wordt in een angstaanjagende verschijning, zittend op een ezel met losse haren en 4 armen en in elke hand een wapen, afgebeeld.

  8. Maha Gauri: de opperste schoonheid, vrouw van Shiva. Ze wordt afgebeeld op een stier met vier armen en in witte kleding.

  9. Siddhidatri (schenkster van succes en spirituele en psychische krachten; siddhi’s= bovennatuurlijke krachten). Ze wordt met vier armen, in een gelukzalige verschijning afgebeeld.

Tijdens deze negen nachten staat devotie aan de goddelijke kracht Durga centraal. Men doet dan vereringsceremonies, zingt lofliederen, offert zoete spijzen, zegt mantra’s op en mediteert op Durga Mata. De Durga mantra die gebruikt wordt gaat als volgt:

“Sarva Mangala Mangalye Sive Sarvartha Sadhike Saranye Trayambike Gauri Narayani Namostute”

Dit betekent: Wij begroeten en aanbidden Narayani (Godin van het Universum). Zij is de meest gunstige van allemaal, degene die goedgunstigheid schenkt aan de wereld en compleet is met alle gunstige attributen. Zij beschermt degenen die zich aan haar overgeven, wordt “Moeder van de drie werelden” genoemd, en staat ook bekend als Gauri.

Gedurende deze dagen wordt er uitsluitend vegetarisch voedsel genuttigd. Bij voorbaat fruit en zuivelproducten of alleen maar zoete spijzen. Prikkelende spijzen worden vermeden. Dit alles met als doel na deze periode zich in woord, gedachte en activiteit zo gezuiverd te hebben dat de weg naar verbinding met het zuivere kosmische bewustzijn mogelijk wordt. Ook vindt er Durga Path plaats. (Paath= lezing). Eerst vindt een puja plaats, daarna wordt er gereciteerd uit de Durga-Saptashati, het boek dat 700 shloka’s (strofen) kent gewijd aan Durga Mata, of de Durga Chalisa wordt gelezen. Onderdeel van de Durga Path is het offeren van water, sindhur (rode poeder), kruidnagel, kapur, suiker, nimbladeren en bloemen.

bottom of page