top of page

Geboorte van Hanuman

Op Hanuman Jayanti viert men de geboorte van Hanuman. Hij was de trouwe volgeling en helper van Rama uit de Ramayana. Hanuman is het inspirerende voorbeeld van een volmaakte Sadhana. Met zijn combinatie van kracht, intelligentie, en devotie wordt hij als een ideaal gezien. Hanuman staat ook bekend als “Sankata Mochana”= de verdrijver van problemen.

Hanuman werd geboren als Vanara (= Aapachtige mens). Zijn moeder Anjana was een apsara (= nimf) die werd geboren op aarde als gevolg van een vloek. In de Valmiki Ramayana staat dat zijn vader Kesari de zoon was van Brihaspati en dat Kesari vocht aan de kant van Ram in de oorlog tegen Ravana. Anjana en Kesari richtten intense gebeden aan Shiva om een kind te krijgen. Blij met hun toewijding, verleende Shiva hen deze zegen. Hanuman is de incarnatie of reflectie van Shiva zelf. Om die reden wordt Hanuman ook wel SHIVANSH genoemd (Ansh= deel).

Een ander verhaal van Hanuman's oorsprong is afgeleid van de Vishnu Purana. Narada, verliefd op een prinses, ging naar zijn heer Vishnu, om hem te vragen om een Hari Mukh (Hari is een andere naam van Vishnu, en Mukh betekent gezicht). Zodat de prinses hem de mala van swayamvara (= ceremonie waarbij de vrouw door middel van het omhangen van een mala haar echtgenoot uitkiest) zou omhangen. Vishnu schonk hem echter het gezicht van een Vanara! Zich hiervan niet bewust, ging Narada naar de prinses, die in lachen uitbarstte bij het zien van zijn aapachtige gezicht. Narada, kon deze vernedering niet aan en vervloekte Vishnu, dat hij op een dag afhankelijk zou zijn van een Vanara. Vishnu antwoordde dat wat hij had gedaan voor zijn eigen bestwil was en merkte op dat Hari ook aap betekende. Bij het horen van dit, toonde Narada berouw. Maar Vishnu vertelde hem dat de vloek zou fungeren als een zegen, want het zou leiden tot de geboorte van Hanuman, een avatar van Shiva, zonder wiens hulp Rama (Vishnu’s avatar) Ravana niet kon doden.

Voor Hanuman zijn vele Gebeden, Hymnen en Sloka's geschreven. De bekendste hymne voor Hanuman is de Hanuman Chalisa, deze is geschreven door Tulsidas. Het woord Chalisa betekent 'veertig'. In deze veertig verzen vereren Zijn volgelingen de daden van Hanuman. De verzen zijn een combinatie van gebeurtenissen uit het leven van Hanuman en eerbetuigingen voor Zijn onmetelijke kwaliteiten.

bottom of page