top of page

JONGERENDAG ZONDAG 29 JULI 2018


Op zondag 29 juli organiseren we de volgende Jongerendag. Dit keer gaat het over het Hindoeïsme in het dagelijks leven. Aan de hand van de Bhagavad Gita zullen we je direct toepasbare kennis aanreiken om spiritueel te groeien.

De Bhagavad Gita staat bekend als de tijdloze klassieker die de totale essentie omvat van onze Vedische geschriften. Het biedt handvaten om in de hedendaagse samenleving de essentie van het leven te kunnen begrijpen. Onderwerpen als de ziel, de kwaliteiten van Bhagavan, wet van Karma komen o.a. aan bod. De dag zal worden afgesloten met een vedische maaltijd door het team van @Vedisch Koken.

We nodigen iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen en inspiratie op te doen!

Speciaal voor jongeren, maar ook voor ouderen. Meld je aan via een fb bericht of email (klik hier). We zien je graag op zondag 29 juli!

rāja-vidyā rāja-guhyaṁ pavitram idam uttamam pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ su-sukhaṁ kartum avyayam (Bhagavad Gita 9.2)

"Deze kennis is de koning van alle onderricht, het geheimste van alle geheimen. Ze is de zuiverste kennis en omdat ze door bewustwording rechtstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking van religie. Ze is onvergankelijk en wordt met plezier beoefend."

bottom of page