30 Aug 2018

Het verhaal achter de geboorte van Krishna gaat als volgt:

Eens regeerde in Mathura een slechte koning genaamd Kans. Hij greep de macht door zijn vader Ugrasena op te sluiten en tiranniseerde vervolgens het volk. Hij was een zeer oneerlijke en slechte man. En om het koninkrijk van zijn vriend Vasudev ook toe te kunnen eigenen liet Kans zijn zusje Devaki met hem trouwen. Maar na het huwelijk hoorde hij een goddelijke stem die he...

22 Sep 2017

Binnen de Vedische Literatuur wordt er  uitvoerig geschreven over de Purusartha. In het bijzonder worden 4 doelen aangehaald die centraal staan in het leven: Dharma, Artha, Kaama en Moksha. Deze 4 doelen worden samen de Purusartha genoemd. Maar wat houden zij in en waarvoor dienen ze?

Dharma heeft verschillende betekenissen, een eenduidig en volledige beschrijving is niet in een paar zinnen samen te vatten. Maar vrij vertaald o...

1 Oct 2016

Tijdens Navratri vereren we Bhagvaan in de vorm van Adi Shakti, de Oermoeder van het heelal. Maar deze periode is ook een kans om spiritueel te groeien. Er zijn verschillende innerlijke obstakels die overwonnen moeten worden om zo onze spirituele groei te kunnen bewerkstelligen.

Het eerste obstakel dat overwonnen dient te worden is Kama, Verlangen. Kama ontstaat door het verlangen om de leegte in onszelf te vullen. Een verlange...

6 Apr 2016

Gedurende het Navratri-festival wordt er iedere avond een andere manifestatie van Durga Mata, de Oerkracht der Natuur, vereerd. Het Navratri-festival zelf is weer onder te verdelen in 3 fases.
In de eerste 3 dagen wordt Shakti vereerd in Haar krachtige, vernietigende vorm. Deze eerste fase symboliseert de fase van onwetendheid. Door het bidden tot Shakti zal een ieder in staat worden gesteld om zijn of haar onwetendheid te ver...

3 Mar 2016

Tijdens de Maha Shivratri wordt er middennacht in de Radha Krishna Mandir de 1001 namen van Shiv Bhagwan gereciteerd. Maar wat betekenen deze namen? Hier geven wij een aantal betekenissen:

  1. Ardhanarisvara; in deze vorm zijn Shiva Bagwaan en Parvati Mata één geheel. Ze vormen een half mannelijke en een half vrouwelijke manifestatie.

  2. Aashutosh; deze naam betekent: “Hij die wensen het makkelijkst vervult”. Deze naam werd a...

Please reload

Stichting Shri Sanatan Dharm Amsterdam

Radha Krishna Mandir

Saaftingestraat 310

1069 BW Amsterdam-Osdorp

Telefoonnummer: 020 – 667 36 68

E mail: info@radhakrishnamandir.nl

© 2018 Radha Krishna Mandir Amsterdam